Lærere

Ole Larsen - Daglig/Faglig leder

Underviser i klassene A1, A2, A, B og BE

Jeanette Nesøen - Trafikklærer

Underviser i klasse B

Martin Rasmussen - Trafikklærer

Underviser i klassene A1 og B

Mats Lauritzen - Trafikklærer

Underviser i klassene B og BE

Iren Olsen Wang - Kontormedarbeiderr

Administrasjon