Lærere

Jeanette Nesøen - Trafikklærer

Jeanette
Trafikkutbildningen - Karlsborg
Spesialutdannelse i førstehjelp
Spesialutdannelse for MC-lærere NORD
Jobbet som trafikklærer siden 2012
Underviser i klassene: B, A1, A2, A og AM146

Ole Larsen - Faglig/daglig leder

Ole
Grunnutdanning for trafikklærere - STLS
Årsenhet i trafikkpedagogikk - HIOA
Faglig leder av trafikkskole - HINT
Spesialutdannelse for mc-lærere - HINT
Jobbet som trafikklærer siden 2003
Underviser i klassene: B, BE, A1, A2, A og AM146

Ulrich Borgersen - Trafikklærer

Ulrich
Uddannelsen af kørelærer - Mylicence.dk
Jobbet som trafiklærer siden 2015
Underviser i klassene: B

Andreas Jensen - Trafikklærer

Andreas
Grunnutdanning for trafikklærere - NORD
Jobbet som trafikklærer siden 2021
Underviser i klassene: B

Jon Henriksen - Trafikklærer

Jon
Uddannelsen af kørelærer - Mylicence.dk
Starter som trafikklærer sommeren 2021
Underviser i klassene: B

Iren Olsen Wang - Kontormedarbeider

Iren