Trafikalt Grunnkurs

Påmelding Trafikalt Grunnkurs TG

Trafikalt grunnkurs  - Inkl. førstehjelpskurs (14 timer)1950,-
Mørkekjøringsdemonstrasjon (3 timer)1800,-
Kun førstehjelpskurs950,-

Elever over 25 år har fritak fra trafikalt grunnkurs, men på delta på obligatorisk førstehjelpskurs.

I perioden 1. November - 15. Mars må mørkekjøringsdemonstrasjonen gjennomføres sammen med trafikalt grunnkurs.

Elever som deltar på trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, må gjennomføre mørkekjøringsdemonatrasjon høsten/vinteren etter for å beholde retten til å kunne øvelseskjøre.